dränering stockholm

Är det länge sedan du dränerade huset?

De allra flesta husägare vet att man med regelbundenhet behöver dränera kring sitt hus. Vatten som samlas i marken kring huset måste ledas bort, annars får man en husgrund som drabbas av fukt. Fukten förstör det material som finns i husgrunden, och drabbar även resten av huset. Ett fuktigt hus skadar människorna som bor i huset. En fuktig källare innebär en risk att fukten bildas till mögel, och ett hus som drabbas av mögel innebär en stor risk för dem som bor och vistas där. Därför behöver man dränera kring huset, har det gjorts på många år så är det dags att göra det så snart som möjligt.

Så här dränerar du runt ditt hus

  • Det viktigaste är att du gräver kring ditt hus.
  • Gräv upp alla gamla dräneringsrör och ersätt dem med nya.
  • Numera finns det dräneringsskivor, det beror på hur den gamla husgrunden är byggd.
  • Det viktiga är oavsett om du lägger nya dräneringsrör eller dräneringsskivor, att du placerar dem på rätt djup och ställe.
    Bygg med en fuktspärr

När temperaturen skiftar såväl utom- som inomhus bildas det fukt i husgrunden. Då är bästa sättet att undvika fukt är att bygga en fuktspärr som förhindrar fukten att komma in till husväggen. En väl placerad dräneringen och dräneringsrör eller dräneringsskivor leder bort vatten från huset. Hur länge en dränering håller är beroende av olika faktorer. Även om en dränering håller i 50 år för ett hus, så innebär det inte att ett annat hus klarar av en dränering, utan kanske behöver en dränering efter 10-15 år. Allt beror på den slags mark som huset omges av och även hur husgrunden är byggd. Många hus har dessutom källare, som helt klart påverkas av hur väl dränerat ett hus är.

Om du har en fuktig källare

Har man en fuktig källare så går det bra att bygga ett fuktskydd och isolera källarväggarna, med dräneringsskivor eller dräneringsrör som leder bort allt vatten i marken från huset. Det viktiga är att låta en expert undersöka både fukthalter och ta reda på hur den gamla dräneringen ser ut kring huset.