Bonde i Sverige idag

För att jobba som bonde i Sverige krävs det en passion för uppdraget. Det här är inte ett arbete som lockar med guld och gröna skogar. Men den pessimistiska synen på svenskt lantbruk som kan framkomma i media är kanske inte helt sann. Det finns fortfarande många som jobbar på heltid eller deltid som bönder i Sverige.

Ett jobb som kräver god teknisk kunskap

Modern bonde

För att kunna driva en bondgård krävs det en hel del teknisk kunskap. Inte bara för att kunna hantera utrustning som till exempel den som används för mjölkning. Idag är mycket datorstyrt. Bonden måste lära sig att jobba med dator och programmering för att driva sitt jordbruk.

Mycket går att lära sig på plats men ibland kan det också krävas särskilda kurser för att bonden ska kunna jobba vidare på ett effektivt sätt. På så vis är arbetet som bonde ett mycket utvecklande uppdrag som kan passa bra för den som hela tiden vill lära sig mer.

Bönder driver ofta familjeföretag 

Familjeföretag

Arbetet som bonde är än idag ett familjeprojekt. Det är inte ovanligt att bondgårdar är familjeföretag där både föräldrar och barn jobbar tillsammans för att sköta allting. När unga svenska bönder intervjuas om sitt val av arbete kommer just familjen ofta in i bilden.

Det är ganska vanligt att se jobbet med bondgården som ett form av arv. Då bonden vet att familjen i flera generationer har jobbat med samma mark och djur kan det kännas väldigt speciellt. Jobbet får en helt annan karaktär och blir till ett kall som sedan skickas vidare till nästa generation.

Vanligt med flera jobb

Men trots att det finns gott om jobb för alla i familjen på en bondgård är det inte ovanligt att flera av familjemedlemmarna även har andra jobb. Det kan vara svårt att få den svenska bondgården att gå runt. Även bonden själv kan få ta andra uppdrag för att klara livhanken. 

Då är det viktigare än någonsin att uppleva att arbetet med marken och djuren är ett kall. Om inte är det lätt att ge upp och syssla på fulltid med något helt annat.

Mer än matproduktion

Idag kan arbetet för bonden innebära mycket mer än produktion av mat. Det handlar inte bara om att odla och sköta om djur. Många bondgårdar är attraktioner. Svenska och utländska turister kommer för att bo på gården och uppleva livet nära naturen och djuren.

Bondgårdsturism är ett sätt för Sveriges bönder att få det hela att gå runt. De kan också ge sig in på specifika områden som ekologisk odling. Här finns det en marknad av hälsomedvetna människor och politiskt engagerade som har ett stort intresse av svensk matproduktion.

Med tanke på framtiden

Det är många som menar att svenskt jordbruk behöver återupplivas. Att det är ett problem att små gårdar läggs ner för att istället bli till större gigantiska jordbruk. Sverige har mycket god åkermark och kan klara av produktion av mat för hela landet. 

Men i en tid då det är mycket billigare att köpa mat från andra länder är det inte självklart att satsa på de svenska bönderna. Det här är en utmaning för den som vill jobba som svensk bonde idag. Det innebär ju inte bara inhemskt konkurrens utan även konkurrerande bönder från världens alla hörn.