Riv inte ut linoleumgolvet

Har du varit med om att sommarstugeägare i din närhet river ut linoleum- eller plastmattor, för att istället slipa undergolvet? Det kan komma surt efter, eller snarare kallt, när hösten kommer och det börjar dra kall luft mellan springorna. Det finns ofta en anledning till att golvet låg där från början.

Linoleum är kanske inte så populärt när boende på Södermalm beställer hjälp med golvläggning i Stockholm, och det är synd. Det är faktiskt ett material med gamla anor, men idag är det många som förväxlar det med plastmattor. Därför rivs linoleummattor ut, och slängs. På landet är det vanligt att fritidshusägare tar fram undergolvet, och såpskurar eller slipar det. Man tycker att det är mer naturligt med trägolv, men faktum är att även linoleum är ett naturmaterial, som är betydligt äldre än många tror. 

Inte sällan är linoleummattan originalgolvet i ett torp, som har lagts där för att skydda mot drag underifrån. När mattan tas bort kommer det att bli dragigare i huset. Många sommarstugeägare blir varse detta för sent. Visst kan man till viss del åtgärda den uppkomna situationen genom att lägga ut trasmattor på golvet, men en viss dragighet kommer att bestå. Kanske får de ett golv som ser ut som ett de gärna skulle ha i lägenheten, men där är sällan golvdrag ett problem på samma sätt.

Linoleummatta

Vad är linoleum?

Linoleumgolv finns som mattor och som plattor, och tillverkas av linolja (därav namnet), sågspån eller korkmjöl, harts, torkmedel och färgpigment. Materialet uppfanns på 1860-talet i England, och kan användas i alla rum i huset, utom i våtutrymmet. Det är ljuddämpande, miljövänligt och ganska billigt, men känsligt mot starka rengöringsmedel. 

Många anser att linoleummattans entré i de svenska hemmen gjorde att sjukdomarna minskade, eftersom mikroorganismer inte längre kunde samlas i golvspringorna. Risken för att möss ska ta sig in för att leta efter godbitar i dessa springor minskar också. 

Om du hör om någon stadsboende sommargäst som vill riva ut “plastmattan” i sin stuga, försök ta reda på vad det rör sig om för matta. Det finns ofta goda skäl till att avråda från denna åtgärd.